Sweet Potato
Has taxonomy name Sweet Potato +
Is taxonomy type Common name +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Sweet Potato + , Sweet Potato + , Sweet Potato +
Categories Common name
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 19 June 2012 17:56:51  +
hide properties that link here 
Ipomoea batatas + Has common name
Sweet Potato + Has taxonomy name
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.